Welkom bij Ster van het Noorden!

De Ster van het Noorden is een Astrologisch centrum, waarin wij voor een breed publiek astrologie op maat kunnen bieden. Dit in de vorm van lessen, workshops, etc. voor mensen die even willen snuffelen tot mensen die een afgeronde studie willen volgen.

Voor beginners is er een tweejaarlijkse route tot basis-astroloog. Daarnaast hebben we alles in huis om mensen tot volwaardig praktiserend astroloog op te leiden.

Om te specialiseren en te verdiepen organiseren we workshops en blokken over specifieke onderwerpen. Dit in ruime zin, we kijken waar behoefte aan is. We kunnen hiervoor andere astrologen of mensen met aanverwante disciplines uitnodigen om hun kennis te delen.

Lees meer over wat en wie we zijn op de volgende pagina!


 


Programma


Opleiding tot basis-astroloog


We zullen in dit najaar of aan het begin januari 2019 weer van start gaan met een nieuwe 1e jaarsgroep.

Zie bij het kopje "Opleiding"  of bel/mail één van ons voor meer informatie over de opleiding.

Introductiecursus astrologie:

Bij Engelien in Haren, of bij Tonny in Makkinga

Mocht je nog niet echt weten of je de officiële opleiding wilt starten, maar je hebt wel zin om te snuffelen aan de astrologie dan ben je welkom op onze introductiecursus astrologie. Je leert hier de symbolentaal om een horoscoop te kunnen ‘lezen’ en we zullen samen een reis maken door jouw eigen horoscoop en die van de andere deelnemers.

Stap voor stap gaan we leren hoe een horoscoop is opgebouwd en gaan we ermee aan de slag. En onlosmakelijk daarmee verbonden zul je ervaren dat het ook een mooi instrument is om jezelf in alle facetten dieper te gaan begrijpen. Astrologie als een avontuur en zelfonderzoek in/naar je eigen ZIJN.

Allerlei thema’s komen aan bod als bijv.:

- Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar

- Wat zijn jouw talenten/potenties

- Wat zijn je sterke/minder sterke kanten

- Waar ben je in essentie voor geboren en wat kom je hier doen

Zie voor meer informatie wat een horoscoop kan bieden verder op een van onze sites.

Wil je werkelijk opgeleid worden tot basis-astroloog dan kun je je inschrijven voor de opleiding die wij ook verzorgen. Zie voor meer informatie op de website van ons.

Als je geïnteresseerd bent kun je je opgeven. We gaan in kleine groepjes starten. Je kunt kiezen om dit bij Engelien in Haren te gaan volgen of bij Tonny in Makkinga.

Data:                   In overleg met de groep worden data en tijden besproken. (ochtend, middag of avond)

Kosten:             35 euro voor 2,5 uur.

Aanmelden:    Engelien Hanzens: engelienh@planet.nl of: Tonny Hollander:    ag.hollander@telfort.nlMeditatiedag of meditatiegroepje: Bij Tonny in Makkinga

Heb je zin om in een klein groepje een dag of 1 x per 2 weken anderhalf uur te mediteren? ‘Thuiszijn’ in jezelf?

Graag ga ik samen met jullie dat avontuur aan. Zie voor de meer informatie en manier van mediteren die ik gebruik op de website: www.tonny-vrijleven.nl

Plaats:              Tonny Hollander, Bercoperweg 73, Makkinga (website: www.tonny-vrijleven.nl)

Datum:              In overleg met de groep

Kosten:             65 euro per dag

Lunch:               Is inbegrepen

Aanmelden:    ag.hollander@telfort.nl

Mocht je meer zin hebben in gezamenlijk mediteren, dan geef ik buiten de meditatiedagen ook 1 x per 2 weken meditatie op bijv. ochtenden of avonden. Kosten: 15 euro per 1,5 uur.Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

Engelien:        www.engelienhanzens.nl

Tonny:            www.tonny-vrijleven.nlThemadagen die al zijn geweest:

19 September 2018: Kennismaken met intuïtief tarotkaarten duiden

Wij gaan deze middag aan de slag met tarotkaarten, namelijk de Rider Waite kaarten. Deze kaarten worden wereldwijd het meest gebruikt en zijn ook een mooie opstap om daarna eventueel met andere kaartspellen aan de slag te gaan.

We gaan eerst beginnen met een uitleg over tarot, waar het vandaan komt en waar de kaarten uit bestaan. Deze introductie wordt begeleid door een korte PowerPointpresentatie (kort omdat spelen met de kaarten veel leuker is om te doen.)We gaan naar aanleiding van je geboortedatum je zielenkaart uitrekenen en deze daarna bespreken. Dit is geen kaartlegging maar wel een begin om te leren hoe je intuïtief naar de kaart kunt gaan kijken.

Na de pauze gaan we een kaartlegging doen. Dit aan de hand van vragen die zijn voorbereid. Er zijn veel boeken over tarotkaarten, waarin de betekenis van de kaarten beschreven staat. Die duidingen zijn veelal te sturend en eenzijdig. Elke vraag vraagt om zijn eigen duiding. Daarom is de basiskennis van de kaarten voldoende om intuïtief méér informatie uit de getrokken kaart te halen dan dat de boeken kunnen beschrijven. In de bijgeleverde syllabus die je meekrijgt staat elke kaart benoemd met steekwoorden. Vooral in het begin zijn die steekwoorden een “kapstok” om intuïtief de juiste antwoorden te vinden op de vraag die je gesteld hebt.

Iets over de begeleidster: “Ik heb in 3 jaar deze techniek van tarot kaarten duiden geleerd bij Berthe van Soest. Zowel de Rider-Waite als de Inner Child kaarten heb ik leren duiden. Ook dromen duiden via de kaarten en de kaarten gebruiken als zorgverlener heb ik gevolgd.”

Als je mee wilt doen is het fijn als je zelf de kaarten van tevoren aan gaat schaffen. (alleen Rider-Waite, andere kaarten vragen een wat andere benadering). Deze zijn te koop bij de boekhandel of zijn anders wel via internet te verkrijgen.

Zou je bij je aanmelding je geboortedatum op willen geven zodat je zielenkaart alvast kan worden uitgerekend, en een uitdraai hiervan kan worden gemaakt. Bij voldoende interesse is vervolg mogelijk.

13 Juli: 2018: Inspiratiedag: de hoekhuizen.

(Voor zowel astrologen als niet-astrologen)

Op vrijdag 13 juli organiseren we een dag met het thema: De hoekhuizen. Met de hoekhuizen wordt bedoeld in de astrologie:

De Ascendant:              Het eerste huis         Hoe begin je aan dingen

Het Imun Coelie            Het vierde huis         Hoe ben je geworteld

De Descendant:            Het zevende huis    Hoe ga je het contact met de ander aan

Het Medium Coelie:    Het tiende huis         Hoe manifesteer je je in de wereld

We gaan deze dag onderzoeken in hoeverre we ons de thema’s van de Ascendant en het Imum Coelie bewust zijn, hoe we deze uitleven en vormgeven. En we gaan kijken naar de Descendant en het Medium Coelie. Leven we deze vanuit de inprentingen van ons verleden en onze conditioneringen, of leven we wat we vrij vanuit wat onszelf willen ervaren? Met andere woorden: Hoe herken je de thema’s die je vanuit opvoeding en inprenting hebt meegekregen, en hoe overstijg je deze?

We zullen dit gaan onderzoeken aan de hand van ieders eigen persoonlijke horoscoop. We gaan hier op deze dag op verschillende manieren mee aan de slag. (Wat handig is als je meedoet aan deze dag is (als het kan) te vragen aan je ouders hoe de tijd voor, tijdens en rond de bevalling van jou was.)

Zaterdag 14 april: Themadag Pluto-Saturnus

Pluto loopt sinds 2008 in de steenbok. Dit hebben we kunnen merken aan dat er veel aan het veranderen is binnen de bestaande structuren, ook aan het feit dat er daardoor veel tot nu toe onzichtbare misstanden aan het licht zijn gekomen zoals b.v. de rol van de banken en de hele discussies over seksueel misbruik. Sinds december 2017 is Saturnus ook de steenbok binnengegaan en zal daar de komende jaren verblijven. In 2020 staan ze conjunct. Wat dit betekenen kan willen we deze dag onderzoeken door middel van een opstelling. Mars gaat binnenkort ook de steenbok binnen en kan hier iets gaan aansteken. Daarom hebben we deze dag gepland op het moment dat Mars op het midpunt van Saturnus en Pluto staat.

Dit is een activiteit naar aanleiding van een initiatief van Hans Planje die op diverse plaatsen een oproep heeft gedaan om dit thema te verkennen. Op zondag 22 maart komt Hans Planje bij de VVANN een vervolg geven aan dit thema. Hij zal ook bij de opstellingendag aanwezig zijn.

16 Maart: Inspiratiedag Thema: Maan

De maan gaat in de astrologie onder andere over ‘voeding’ en ‘je thuis en veilig voelen’… Wat heb je nodig om je veilig, gedragen of gevoed te voelen hier op aarde? Welke letterlijke of figuurlijke ‘voeding’ (of niet-voeding) heb je meegekregen? En hoe ben je gaan overleven of je gaan gedragen om de ‘voeding’ te krijgen waar je naar verlangde? En in die zin ook: Wat zijn je maskers geworden om te overleven? 

Deze dag zullen we op diverse manieren onderzoeken in hoe dit in jou werkzaam kan zijn en wat je kunt doen om meer contact met dit deel van jezelf te maken. Wat voedt jou echt? En hoe kun je echt thuis zijn bij jezelf? Hoe kun je de maskers die je bent gaan opbouwen doorzien waardoor je in je kracht kunt komen door zelf de keus te hebben of je ze nog langer wilt gebruiken of niet.

Maar ook: Is echt ‘thuis’, of je stabiele basis in deze wereld van dualiteit, van worden, bereiken, doen, werken aan, blijvend te vinden? Kun je ook je ‘thuis’ ontdekken die daaraan voorbijgaat? Je ‘thuis’ die niet komt of gaat, maar die vanzelfsprekend IS? Die, voorbij jou als persoon, als jouw ware essentie altijd in jou aanwezig is? 

 


Klik voor ons privacy beleid op onderstaande link:

.